Banner

Ubytovací řád

Ubytování Pyramida, Třída Masarykova 235, Broumov 55001

 • Telefonní kontakt: +420 774 042 748, e-mail: info@pyramidabroumov.cz 
 • Provozovatel: David Ducháč, U Rajské zahrady 1055/20, Praha 3, IČO: 62018035, DIČ:7412033266
 • CHECK IN: 14:00-16:00 ( nebo po dohodě s provozním )
 • CHECK OUT: 08:00-10:00 ( nebo po dohodě s provozním )
 • V případě, že host nenastoupí po smluveném termínu, nebo nastoupí méně osob, hradí celý rezervovaný pobyt.

Pojištění pobytů:

Objednaný pobyt využívají klienti na vlastní zodpovědnost. Za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobné na zdraví a majetku třetí osobě), za škody způsobené přírodními živly a za škody s těmito událostmi spojené NEODPOVÍDÁME.

Doporučujeme vám před příjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění.

Před ubytováním host předloží:

 • pas nebo občanský průkaz
 • ubytování bez rezervace uhradí host před zahájením ubytování, včetně poplatku pro město
 • uhradí zálohu na klíč - 500 Kč (záloha bude vrácena při odchodu)

V ceně ubytování mají hosté k dispozici:

 • 24H parkování v areálu
 • úschovna kol, motocyklů
 • vyhrazené kuřácké prostory

Ukončení pobytu ze strany pronajímatele:

Ubytovatel má právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

 • dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během pobytu
 • dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně v objektu
 • dojde-li k hrubému porušení ubytovacího řádu

Upozorňujeme, že ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za ubytování!!!

Další informace:

Klient je povinen svým počínáním předcházet, aby nedošlo k poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.

 • každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej
 • ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.
 • v celém vnitřním prostoru objektu je zakázáno kouřit a přechovávat jakákoliv zvířata ( pouze po dohodě)
 • při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
 • v den ukončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10 hodin. Jinak bude účtována další noc
 • všichni hosté musí dbát o čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které nesmí být přemisťováno a vynášeno z ubytovacího objektu. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá dle platných předpisů
 • v době od 22:00 hod - 07:00 hod. musí být v ubytovacím zařízení dodržován noční klid
 • majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení, pokud nebyly svěřeny do úschovy. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem
 • na pokojích není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a nabíjení telefonu
 • k vaření slouží pouze prostory kuchyně
 • parkování je možno využít vyhrazená parkovací místa za domem zdarma, v případě jejích obsazení nevzniká nárok na žádnou slevu z ceny za ubytování
 • udržovat pořádek ve společných prostorách budovy ( umývárny, kuchyně , společné chodby )
 • v případě poruchy nebo poškození majetku okamžitě nahlásit provoznímu
 • v případě požáru volat linku 150 a kontaktovat provozního

Je zakázáno: zatloukat hřebíky do zdí a nábytku, poškozovat jakýmkoliv způsobem vybavení ubytovacího zařízení, přesouvat nábytek, kouřit v celém objektu, kromě vyhrazených prostorů.

Máte zájem o ubytování? Rezervujte se online.

Rezervovat ubytování